Materiały uzupełniające - Archiwum

  • Historia Galahana Wiecznego Tułacza, czyli o narodzinach i ostatecznym upadku Niosących Odnowę

    Historia Galahana Wiecznego Tułacza, czyli o narodzinach i ostatecznym upadku Niosących Odnowę

    Oto bardzo skrótowa historia Galahana Wiecznego Tułacza - człowieka, który był nauczycielem Keina. Poniższy tekst stanowi jednocześnie jedno z nielicznych źródeł, dotyczących barsawiańskiej organizacji zwanej Niosącymi Odnowę. Są to fakty, które Kein poznawał bardzo długo podczas swoich podróży po Barsawii, pewnych rzeczy nie zdołał wyjaśnić do końca. Pewne jest natomiast jedno - jego nauczyciel okazał się być kimś zupełnie innym, niż młody adept przypuszczał.

    Czytaj dalej